AUTOMATED SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS PROCESS SYSTEMS

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap


Labiron is een onderneming die zich richt op het ontwikkelen en leveren van geautomatiseerde analysesystemen. Labiron heeft, in samenwerking met Van Gelder Engineering, 30 jaar ervaring in de industriële- en laboratoriumindustrie. Labiron richt zich binnen deze industrieën op het automatiseren van de volgende processen:

Monster en product bereiding
Monster en product analysering
Data verwerking en communicatie met bedrijfssoftware
Visualisering

Labiron biedt klanten opmaat ontworpen geautomatiseerde product-, of monstervoorbereidingssystemen, met of zonder analyse, geïntegreerd in de productielijn, dan wel opzichzelfstaand.

Mission statement

Onze missie is: “Het ontwikkelen, leveren en onderhouden van geïntegreerde monstervoorbereiding- en analyse systemen, als hulpmiddel om productieprocessen te sturen, dan wel productkwaliteit te controleren, en/of grote hoeveelheden monsters op een efficiënte en kosteneffectieve wijze te verwerken.