Industrieën

De automatische systemen van Labiron zijn in een breed scala van industriëen te vinden, In elke onderneming waar de compositie van een vloeistof of een vaste stof regelmatig moeten worden bepaald, automatisering van dit proces is mogelijk en onze systemen kunnen overal gevonden worden. Deze ondernemingen hebben het uitvoeren dit soort analyses als bestaansreden (Laboratoria), of zij doen dit omdat hun product vergt de vaststelling van de compositie (basis materialen), of vergt kwaliteitscontrole (profielen, platen buizen, flenzen). Anderen omdat het productieproces informatie vergt betreffende de samenstelling van het uitgangsmateriaal (gieterijen, geavanceerde materialen, coatings). Weer anderen om hun afvalstromen bij te houden, wegens regelgeving of vergunningen van de overhead (bulk producenten, afvalverwerkingsbedrijven).

Basis metaal

Voor het analyseren van monsters in de metaal productie zijn verschillende opties mogelijk. De metaal monsters hebben vaak allerlei verschillende afmetingen en vormen. De voorbereiding van deze monsters kan gedaan worden door de door Labiron ontwikkelde “Milling machine” of door een andere machine als de klant hier een voorkeur voor heeft.

Non-ferro en ferro monsters

Halffabrikaten

Halffabrikaten kunnen op twee manieren worden geanalyseerd, namelijk: in een laboratorium, of Online in een productieomgeving. De laatste optie is uiteraard de beste manier als alle producten moeten worden gecontroleerd voordat deze vervoerd worden naar klanten en als geen tussenkomst van een persoon gewild is. De geanalyseerde data is meteen beschikbaar en kan 24/7 gebruikt worden om de kwaliteit van de producten vast te stellen.

Buizen en Staven Online

Eindproducten

Eindproducten kunnen op verschillende manieren worden geanalyseerd. Uiteraard in een laboratorium, maar in de toekomst wordt de online analyse variant geprefereerd. De laatste manier zorgt voor een 24/7 analysering van alle producten zonder de tussenkomst van een persoon. Op deze manier worden er geen fouten gemaakt en zijn de resultaten altijd te vergelijken. Ook monster voorbereiding is mogelijk.

De semi-automatische manier voor XRF analyse moet worden aangevuld met een geautomatiseerde lader/losser om de inzetbaarheid van 8 uur per dag te verhogen naar 24/7.

Flenzen Online Buizen en Staven Online XRF Atline

Chemicaliën

Het analyseren van chemicaliën doormiddel van ICP of XRF kan geautomatiseerd en professioneel gebeuren. Als dit wordt gedaan wordt de inzetbaarheid verhoogd naar 24/7. Afhankelijk van de monsters die geanalyseerd dienen te worden kunnen alle automatiseringsgereedschappen gebruikt worden. Zelfs voor vijandelijke omgevingen (zuren, warmte, X-ray, etc.) zijn technische oplossingen beschikbaar.

Acaros online

Afvalwater

Het analyseren van afvalwater doormiddel van ICP is een zeer gebruikelijke toepassing. Minder gebruikelijk maar zeer efficiënt is de volledig geautomatiseerde analyse. Er kan worden gekozen voor de “Atline” analyse en de “Online” analyse zodat het meest optimale systeem gebruikt kan worden om uw proces te perfectioneren.

Acaros online

Milieu

In sommige laboratoria wordt vaak veel repetitief werk uitgevoerd dat gemakkelijk geautomatiseerd kan worden. Een dergelijke geautomatiseerde analyse resulteert in de volgende voordelen:

Acaros online

Olie

De analysering van olie en andere middelen is geen gemakkelijk taak. De eigenschappen van olie en de mogelijke bevuiling met alle soorten metaal maakt een optimale analyse lastig. De olie dient behandeld te worden voordat een analyse mogelijk is en het resulteert anders ook in mogelijke misopvattingen van de analyse resultaten.

Ondanks alles is automatisering van het proces toch aan te bevelen omdat dan menselijke fouten worden buitengesloten. Alle resultaten kunnen met elkaar vergeleken worden. Elk verschil in samenstelling kan worden teruggebracht tot bijna niks. Elke analyse wordt geëvalueerd voordat een volgende analyse begint. Inden nodig kan er ook een tussentijdse opschoon stap geïmplementeerd worden.

De voorbereiding en analyse van olie monsters worden gedaan door de Acaros Autodiluter in combinatie met de Spectro ICP Acros. Sommige specificaties:

 • 24/7 beschikbaarheid
 • Lage operatie kosten
 • Zeer nauwkeurig en hoge herhalingsmogelijkheid
 • Automatische bediening van de analysator en indien nodig calibratie
 • Aanmaken van secondaire monsters voor laboratorium gebruik
 • Data management en weergave
 • Integratie met LIMS

Acaros online

Medisch/Veterinair

In de medische en veterinaire industrieën wordt een hoop werk nog steeds uitgevoerd door het personeel. Als werk niet specialistisch is kunnen deze processen geautomatiseerd worden. Er moet worden voldaan aan speciale eisen en de productiecapaciteit van het systeem moet uiteraard hoog zijn. Hieronder een aantal eisen:

 • Contaminatie vrije voorbereiding van de monsters
 • 100% data tracking & tracing
 • Het systeem moet gevalideerd worden tijdens de uitvoering
 • Volledige integratie met de locale LIMS of HIS systemen
 • 100 veilige omgang met patiënten data

Medisch/Veterinair