Algemeen

De systemen die Labiron ontwikkelt, bouwt en onderhoudt kunnen in 2 categorieën worden onderverdeeld.

  • geautomatiseerde monstervoorbereiding, en analyse en gegevensverwerking waarbij gecommuniceerde wordt met laboratorium informatie- , of andere bedrijfssystemen.
  • geautomatiseerde inline analyse van producten in een productielijs, of afvalstroom, met eventuele voorbereidende handelingen, met ook hier weer gegevensverwerking en communicatie met bovenliggende bedrijfssystemen.

De monsters of producten bestaan uit vaste stof of zijn vloeibaar.
De voorbereidende bewerkingen kunnen bestaan uit schudden, frezen, pipetteren, toevoegen van ‘tracers’, zagen, polijsten, gewicht meten, verdelen, transporteren, verwarmen, etc. De analyse wordt uitgevoerd met analyse apparatuur van Spectro Ametek en beslaan een breed spectrum van meet methodes, XRF, plasma of vonk spectrometrie, X-ray, gas chromatographie.